Всі публікації щодо:
Давня українська література
Козацькі літописи

Підготовка до ЗНО з української літератури

КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV—XVIII СТ. - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Козацькі літописи — історичні й літературні пам'ятки, що розповідають про події в Україні XV—XVIII ст. Авторами літописів були світські особи, нерідко представники козацької старшини. Головною історичною силою в літописах виступає козацтво. Найбільший інтерес з літературного погляду становлять літописи Самовидця, Григорія Грабянки й Самійла Величка. У них центральне місце посідає зображення національно-визвольної війни українців під проводом Богдана Хмельницького.

„Літопис Самовидця“ охоплює 1648— 1702 рр. Автор, імовірно, сам представник козацької старшини, пропонує власне бачення подій війни 1648—1654 рр. Він приділяє багато уваги образові Богдана Хмельницького, висвітлює діяльність наступників славетного гетьмана. Літописець дає влучні характеристики представникам козацької верхівки. Він не схильний до надмірної ідеалізації козацьких провідників, а запорожців і простолюд розглядає як деструктивну суспільну силу. Авторська позиція відчутно позначилась, зокрема, на висвітленні Ніжинської ради 1663 р.

Видатною пам'яткою козацького літописання є твір співробітника військової канцелярії Самійла Величка „Сказання про війну козацьку з поляками...“ Літопис розповідає про події 1648—1700 рр. У ньому багато уваги приділено описам воєнних дій. Центральною постаттю твору є гетьман Богдан Хмельницький, образ якого відчутно ідеалізований. Автор нарікає на брак державної мудрості в його наступників, засуджує розбрат та егоїстичні амбіції козацької старшини.

Козацькі літописи — не лише цінні історичні джерела, а й видатні літературні твори, стиль яких образний, емоційний. Автори не залишають сумніву у своєму патріотизмі, у своїх симпатіях до козаків, у підтримці козацьких інтересів. Ці пам'ятки помітно вплинули на розвиток історичної теми в українській літературі.