СЛОВНИК ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ

КУЯВІЯ

КУЯВІЯ — одна з нершоназв стародавньої України; згадується в працях арабських географів Ал-Балхі, Ал-Істархі, Ібн-Густе як одне з царств України-Русі.

На думку більшості учених, К. — Київ, Київська земля.