СЛОВНИК ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ

ЧИСЛОБОГ

ЧИСЛОБОГ — бог лічби (математики). Зображувався сивоголовим мудрецем з півмісяцем на грудях, що вказувало на його зв'язок з астрономією. Саме постать Ч. в українській міфології, на думку вчених, спричинилася до відомого вислову Іоанна Єфеського 534 р.: „Анти грамотніші й мудріші від ромеїв“. (За П. Трощиним).