СЛОВНИК ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ

ОРІАНА

ОРІАНА — першоназва стародавньої України. Країна ОРПВ. Як державне утворення започаткувалася на Прикарпатті в V тисячолітті до н. є. Територія О. поступово розширилася до Дніпра, етнічні ознаки розвинулися в трипільській культурі. О. є прабатьківщиною індоєвропейських народів. (За Л. Силенком).