СЛОВНИК ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ

ЛЕДА (ЛАДОНА)

ЛЕДА (ЛАДОНА) — богиня весни й родючості в давніх поляків. Рівнозначна ЛАДІ. (За О. Афанасьєвим).