СЛОВНИК ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ

БІЛУН

БІЛУН — у західних давніх українців та в давніх білорусів бог неба; верховне божество, рівнозначне наддніпрянському БІЛОБОГОВІ. (За О. Афанасьєвим).