СЛОВНИК ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ

ДІД

ДІД. 1. У давніх українців друге ім'я БІЛОБОГА.

2. Необмолочений ритуальний сніп жита, що встановлювався у хаті під час свята ОВСЕНЯ. (За О. Афанасьєвим).