Українська література 100 тем

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

34. ІСТОРИЧНІ ПІСНІ. «ОЙ МОРОЗЕ, МОРОЗЕНКУ»

Історичні пісні — ліро-епічні твори, які виникли як відгук на історичні події, процеси чи історичних осіб.

! Термін «історична пісня» почали вживати у 2-й пол. XIX ст., а спершу вона мала назви «козацька» або «старовинна».

√ Характерні риси історичних пісень:

• історична конкретність змісту;

• сюжет охоплює певну подію;

• мають спільність з думами за змістом, але відрізняються від них формою;

• менші за обсягом від дум;

• мають куплетну структуру;

• вірш, зазвичай, рівноскладовий;

• стала мелодія;

• мають виразний епічний характер.

√ Тематика історичних пісень:

• боротьба з турецько-татарськими загарбниками:

«Пісня про Байду», «Ой зійшла зоря», «За річкою вогні горять», «Зажурилась Україна», «Ходить турчин по риночку», «В Цариграді на базарі»;

• козацько-польські війни, події 1648-1654 рр.:

«Чи не той то хміль» (про Б. Хмельницького), «Засвистали козаченьки»;

• про колонізацію України московським царатом:

«У Глухові у городі» (про знищення Запорізької Січі), «Гей, віють вітри»;

• про народні повстання XVII-XVIII ст.:

про У. Кармалюка, Л. Кобилицю;

• про національно-визвольну війну XX ст.:

«Ой у лузі червона калина»; «Лента за лентою» (присвячено ОУН-УПА);

• про долю поневоленої України:

«Сумний святий вечір у сорок сьомім році».

√ Історична пісня «Ой Морозе, Морозенку» відсилає нас у XVII ст., коли народна боротьба за волю переросла в народну війну, очолювану Б. Хмельницьким.

Короткий аналіз пісні.

• У пісні йдеться про один з боїв визвольної війни. Морозенко міг бути одним із соратників Б. Хмельницького — полковник Станіслав Морозенко або осавул Кропивнянського полку Нестір Морозенко. У боротьбі з поляками козаки часто шукали підтримку в союзі з кримськими татарами, проте останні, бувало, нападали на українські села. В оборонних боях гинули і козаки, і татари. У оспівуваному бою Морозенко потрапив у полон, проте мужньо переносить катування (з вирваним живцем серцем герой споглядає Україну із Савур-могили).

Тема пісні — оспівування боротьби козаків під керівництвом Морозенка з татарами.

Ідея — возвеличення мудрості, мужності козацького ватажка; засудження жорстокості, підступності татарських поневолювачів.

Образи:

— людей: Морозенко; мати Морозенка; українські козаки; татари;

— природи: зозуля, орел;

— предметів і явищ: Україна, серце, висока могила, Савур-могила.

Художні засоби виразності:

— гіперболізація: споглядання України з вирваним серцем; татар «велика сила»;

— епітети: «славний», «молодий», «голова завзята», «буйне військо» (про козаків); «прокляті», «велика сила» (про татар);

— метафори: «Вкраїна плаче», «Морозенко... сивим конем виграває»;

— зменшено-пестливі форми: «козаченьки»;

— присвійні займенники: «наші» (передає пошану народу до оборонців);

— риторичні оклики: «Дивись тепер, Морозенку, Та на свою Україну!».