Всі публікації щодо:
Сосюра Володимир

Українська література 100 тем

ВОЛОДИМИР СОСЮРА. ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Володимир Миколайович Сосюра (6 січня 1898 р., Дебальцеве, нині Донецька обл.— 8 січня 1965 р., Київ) — автор більш ніж 40 збірок поезій, поем, роману „Третя рота”.

! Вірш „Любіть Україну” В. Сосюри (написаний ще 1944 р.) таврували в газеті „Правда” від 2 липня 1951 р. як зразок ідеологічних перекручень в літературі, поет знаходився під загрозою арешту.

ВіршЛюбіть Україну” (збірка „Щоб сади шуміли”) — приклад громадянсько-патріотичної лірики, в якій показана сутність України для поета (ліричного героя) й кожного українця.

√ „Любіть Україну” — заклик до українців у вічній любові до Батьківщини увічнити й себе:

„Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею!”

Образна система поезії: ліричний герой, українці, дівчина і юнак, чужі; трави, води, година щаслива, радості мить, година негоди, хмари; Дніпро, вишневий сад, верби, зорі неопалима купина, солов’їна мова — символи України.

Композиційно вірш — сукупність закликів до всіх, до дівчини та юнака любити Україну та коротенькі замальовки щодо сутності України.

√ Вірш написаний 3-стопним амфібрахієм, строфа — катрен, строф — 10, перехресне римування.

Художні засоби: епітети, порівняння, метафори, метонімії, гіперболи, тавтологія, інверсія, антитеза, анафора, риторичне звертання.