Українська література 100 тем

ПЕРЕДМОВА

1. ЛІТЕРАТУРА І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. ПОНЯТТЯ РОДУ І ЖАНРУ ЛІТЕРАТУРИ

2. ЕПОС ТА ЙОГО ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ

3. РІЗНОВИДИ РОМАНУ

4. ЛІРИКА ТА ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ

5. ДРАМА ТА ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ

6. ЛІРО-ЕПІЧНІ ЖАНРИ

7. ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС. МІСЦЕ І РОЛЬ МИТЦЯ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ

8. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

9. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОЗНАКИ БАРОКО Й КЛАСИЦИЗМУ

10. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОЗНАКИ СЕНТИМЕНТАЛІЗМУ

11. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОЗНАКИ РОМАНТИЗМУ

12. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОЗНАКИ РЕАЛІЗМУ

13. УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ. ІМПРЕСІОНІЗМ. ЕКСПРЕСІОНІЗМ

14. СИМВОЛІЗМ. НЕОРОМАНТИЗМ. НЕОРЕАЛІЗМ. НЕОКЛАСИЦИЗМ

15. „РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ”

16. ЛІТЕРАТУРНІ УГРУПУВАННЯ 1-шої ПОЛ. XX ст. „ГАРТ”, ВАПЛІТЕ, ВУСПП, „ЛАНКА”, МАРС

17. ЛІТЕРАТУРНІ У ГРУПУВАННЯ 1-шої ПОЛ. XX ст. „ПЛУГ”. „МОЛОДНЯК”. „ПРАЗЬКА ШКОЛА”. НЕОКЛАСИКИ. МУР

18. НЬЮ-ЙОРКСЬКА ГРУПА. ШІСТДЕСЯТНИКИ

19. НАЙХАРАКТЕРНІШІ ОЗНАКИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

20. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ

21. ЛІТЕРАТУРНІ УГРУПУВАННЯ 80-90-х рр.

22. ЛІТЕРАТУРА ЕЛІТАРНА І МАСОВА

23. СУЧАСНІ ЧАСОПИСИ ТА АЛЬМАНАХИ

24. СИСТЕМА ВІРШУВАННЯ. ДВОСКЛАДОВІ І ТРИСКЛАДОВІ РОЗМІРИ

25. РИМУВАННЯ. ВИДИ РИМИ

26. СЮЖЕТ І КОМПОЗИЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ. ПОЗАСЮЖЕТНІ ЕЛЕМЕНТИ

27. ХУДОЖНІЙ ЧАС І ПРОСТІР

28. ЛІТЕРАТУРНИЙ (ХУДОЖНІЙ) ОБРАЗ. ЛІТЕРАТУРНИЙ ТИП

29. МОВА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ. ЗОБРАЖАЛЬНО-ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ (ТРОПИ)

30. ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС

31. КОМІЧНЕ І ЙОГО РІЗНОВИДИ

32. АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ


УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

33. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

34. ІСТОРИЧНІ ПІСНІ. „ОЙ МОРОЗЕ, МОРОЗЕНКУ”

35. „ЧИ НЕ ТОЙ ТО ХМІЛЬ...” — ІСТОРИЧНА ПІСНЯ ПРО Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

36. НАРОДНІ ДУМИ І БАЛАДИ

37. „ДУМА ПРО МАРУСЮ БОГУСЛАВКУ”

38. ЛІРО-ЕПІЧНА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА БАЛАДА „БОНДАРІВНА”

39. МАРУСЯ ЧУРАЙ. ПІСНІ „ВІЮТЬ ВІТРИ”, „ЗАСВІТ ВСТАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ”

40. „СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ”

41. „ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ”

42. ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ - МАЙСТЕР ЛІТЕРАТУРНОЇ ПОЛЕМІКИ

43. ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА - ПОЕТ, МИСЛИТЕЛЬ, ПРОСВІТНИК

44. ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА. „БДЖОЛА ТА ШЕРШЕНЬ”, „DE LIBERTATE”, „ВСЯКОМУ МІСТУ - ЗВИЧАЙ І ПРАВА”


ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

45. ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. ПОЕМА „ЕНЕЇДА”

46. ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. П’ЄСА „НАТАЛКА ПОЛТАВКА”

47. ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. ПОВІСТЬ „МАРУСЯ”

48. ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ОСНОВОПОЛОЖНИК СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

49. ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ВІРШ „ДО ОСНОВ’ЯНЕНКА”

50. ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ОБРАЗИ У ПОЕМІ „КАТЕРИНА”

51. ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ПОЕМА „ГАЙДАМАКИ”

52. ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ПОЕМА „КАВКАЗ”

53. ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ПОЕМА „СОН” („У ВСЯКОГО СВОЯ ДОЛЯ”)

54. ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ПОСЛАННЯ „І МЕРТВИМ, I ЖИВИМ, I НЕНАРОЖДЕННИМ...”

55. ТАРАС ШЕВЧЕНКО. „ЗАПОВІТ” - ПАТРІОТИЧНИЙ ГІМН

56. ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ. „ЧОРНА РАДА”

57. МАРКО ВОВЧОК. „МАКСИМ ТРИМАЧ”

58. ЮРІЙ ФЕДЬКОВИЧ - УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК-РОМАНТИК

59. ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. „КАЙДАШЕВА СІМ’Я”

60. ПАНАС МИРНИЙ. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ

61. ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ „ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?”

62. ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ: ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТУРГІЇ

63. ІВАН ФРАНКО. „ГІМН”

64. ІВАН ФРАНКО. ПОЕМА „МОЙСЕЙ” - ЗВЕРНЕННЯ ДО „ЗАМУЧЕНОГО, РОЗБИТОГО” НАРОДУ


ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

65. МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - „ВЕЛИКИЙ СОНЦЕПОКЛОННИК”. „INTERMEZZO”

66. МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ. „ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ”

67. ЛЕСЯ УКРАЇНКА - „ДОЧКА ПРОМЕТЕЯ”. „CONTRA SPEM SPERO!”

68. ЛЕСЯ УКРАЇНКА. „ЛІСОВА ПІСНЯ” - ПЕРЛИНА ТВОРЧОСТІ ПОЕТЕСИ

69. ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА. „ЗЕМЛЯ”. „ЛЮДИНА”

70. ВАСИЛЬ СТЕФАНИК. „НОВИНА”. „КАМІННИЙ ХРЕСТ”

71. МИКОЛА ВОРОНИЙ. „БЛАКИТНА ПАННА”

72. ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ - „БАРД НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ”

73. ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - „МАЙСТЕР ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ”. „МОМЕНТ”

74. СТЕПАН ВАСИЛЬЧЕНКО. „ТАЛАНТ”

75. ПАВЛО ТИЧИНА. „АРФАМИ, АРФАМИ...”, „ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ...”, „О, ПАННО ІННО...”

76. МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ. „МОЛЮСЬ І ВІРЮ...”

77. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ. „Я (РОМАНТИКА)”

78. ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ. „ВЕРШНИКИ”

79. ВОЛОДИМИР СОСЮРА. „ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ”

80. ВАЛЄР’ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ. „МІСТО”

81. ОСТАП ВИШНЯ. „МОЯ АВТОБІОГРАФІЯ”. „СОМ”

82. МИКОЛА КУЛІШ. „МИНА МАЗАИЛО”

83. БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ. „РІЗДВО”


ЛІТЕРАТУРА сер. ХХ-ХХІ ст. ЕМІГРАНТСЬКА ЛІТЕРАТУРА

84. ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО. КІНОПОВІСТЬ „УКРАЇНА В ОГНІ”

85. ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО. „ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА” - АВТОБІОГРАФІЧНА КІНОПОВІСТЬ

86. АНДРІЙ МАЛИШКО. „ПІСНЯ ПРО РУШНИК”

87. ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО. „ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА”

88. ОЛЕСЬ ГОНЧАР. НОВЕЛА „ЗА МИТЬ ЩАСТЯ”

89. ГРИГІР ТЮТЮННИК. НОВЕЛА „ТРИ ЗОЗУЛІ З ПОКЛОНОМ”

90. ЮРІЙ МУШКЕТИК. „СУД”

91. ВАСИЛЬ СТУС. „ЯК ДОБРЕ ТЕ, ЩО СМЕРТІ НЕ БОЮСЬ Я”. „О ЗЕМЛЕ ВТРАЧЕНА, ЯВИСЯ!..”

92. ІВАН ДРАЧ. „БАЛАДА ПРО СОНЯШНИК”

93. ЛІНА КОСТЕНКО: ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО МЕТОДУ

94. ЛІНА КОСТЕНКО. „СТРАШНІ СЛОВА, КОЛИ ВОНИ МОВЧАТЬ”. „УКРАЇНСЬКЕ АЛЬФРЕСКО”

95. ЛІНА КОСТЕНКО. РОМАН У ВІРШАХ „МАРУСЯ ЧУРАЙ”

96. ІВАН БАГРЯНИЙ. „ТИГРОЛОВИ”

97. ЄВГЕН МАЛАНКЖ. „СТИЛЕТ ЧИ СТИЛОС?”

98. ЮРІЙ АНДРУХОВИЧ: ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ МАНЕРИ

99. ОКСАНА ЗАБУЖКО ЯК ПОМИНА ПОСТАТЬ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

100. ІГОР РИМАРУК - ПОЕТ-ФІЛОСОФ


ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК