АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА - Оксана Гальчук - 2008

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

СПИСОК ОБОВ'ЯЗКОВИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

Міфи і легенди Стародавньої Греції і Риму (за ред. М.А.Куна). Гомер “Іліада”, “Одіссея”.

Гесіод “Труди і дні”, “Теогонія”.

Грецька класична лірика: Тіртей, Архілох, Сапфо, Алкей, Анакреонт, Піндар.

Есхіл “Прометей закутий”.

Софокл “Цар Едіп”, “Антігона”.

Еврипід “Медея”.

Аристофан “Жаби”, “Хмари”, “Вершники”.

Менандр “Третейський суд”, “Відлюдник”.

Плавт “Комедія про горщик”, “Хвальковитий воїн”, “Псевдол”.

Теренцій “Свекруха”, “Брати”.

Лукрецій “Про природу речей”.

Вергілій “Енеїда”, “Буколіки”.

Горацій Оди, “Послання до Пізонів”.

Овідій “Метаморфози”.

Сенека “Едіп”, “Медея”.

Ювенал Сатири.

Апулей “Метаморфози, або Золотий осел”.

Плутарх “Порівняльні життєписи”.

Лукіан “Бесіди богів”, “Похвала мусі”.

Петроній “Сатирикон”.

Езоп Байки.

Федр Байки.

Лонг “Дафніс і Хлоя”.

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ І ХРЕСТОМАТІЇ

История всемирной литературы: В 9 т. - М., 1983. — Т. 1. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. - К., 2001. Антична література: Пер. з рос. / За ред. А.А.Тахо-Годі. — К., 1976.

Тронский И.М. История античной литературы. - М., 1983. Античная литература / А.Ф.Лосев, Г.А.Сонкина, А.А.Тахо-Годи и др. -М., 1986.

Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження: Навч. посібник / Ф.І.Прокаєв, Б.В.Кучинський, Ю.Л.Булаховська, І.В.Долганов. — К., 1994.

Чистякова Н.А., Вулих Н.В. История античной литературьі. — М., 1963.

Радциг С.И. История древнегреческой литературы. — М.,1982.

История римской литературы / Под ред. Н.Ф. Дератани. — М., 1974.

Античная литература: Учеб. пособ. / Г.Г.Анпаткова-Шарова, Е.И.Чекалова. — Л., 1989.

Антична література: Довідник / За ред. С.В.Семчинського. - К., 1993.

Підлісна Г.Н. Антична література для всіх і кожного. - К., 2003.

Шалагінов Б. Зарубіжна література: від античності до початку ХІХ сторіччя. - К., 2004.

Кун М.А. Міфи та легенди Стародавньої Греції. — Тернопіль, 1998.

Парандовський Ян. Міфологія. Вірування та легенди стародавніх греків і римлян. — К., 1977.

Мертлик Рудольф. Античные легенди и сказания. — М., 1978. Словник античної міфології. — К, 1985.

Антична література: Хрестоматія / Упор. О.І.Білецький — К., 1968.

Античная литература. Греция: Антология: В 2 ч. - М., 1989 —1990.

Античная литература. Рим: Антология. — М., 1991. Давньогрецька трагедія: Збірник / Пер. Борис Тен. - К., 1981.

Дамоклів меч: Антична новела / Пер. И.Кобів, Ю.Цимбалюк. — К., 1984.

Золоте руно: З античної поезії / Упор. А.Білецький. — К., 1985.

Греческий роман: Сборник. — М., 1988.

Античний роман І-ІІІ вв. нз. Ахилл Татий. “Левкиппа и Клитофонт”. Лонг. “Дафнис и Хлоя”. Петроний “Сатирикон”. Апулей. “Метаморфози, или Золотой осел”. - М., 1969.

Парнас. Антология античной лирики. — М., 1980.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Античная древность и средние века: Проблеми идеологии и культури / Сб. науч. трудов. — Свердловск, 1987.

Античная и средневековая идеология / Сб. науч. трудов. — Свердловск, 1984.

Античное наследие в культуре Возрождения. — М., 1984. Античний мир и его периферии. — М., 1979.

Античность как тип культури. — М., 1988.

Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. — М., 1958 — 1962. Винничук Лидия. Люди, нрави и обичаи Древней Грециии и Рима / Пер. с пол. — М., 1988.

Вопроси античной литературы в зарубежном литературоведении / Под ред. М.Е.Грабарь-Пассек. — М., 1963.

Вулих Н.В. Овидий и августовский классицизм // Проблеми античной культури. — Тбилиси, 1975.

Вулих Н.В. К вопросу о художестенном своеобразии поэми Овидия “Метаморфози” // Классическая филология. — М., 1959. Гаспаров М.Л. Античная литературная басня. — М., 1971. Головня В.В. История античного театра. — М., 1972.

Грабарь-Пассек М.Е. Античние сюжети и форми в западноевропейской литературе. — М., 1966.

Каллистов Д.П. Античний театр. — Л., 1970.

Кузнецова Т.И. Стрельникова И.П. Ораторское искусство в Древнем Риме. — М., 1976.

Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. — М., 1976.

Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. — М., 1995.

Мельгунова Т.Г. К проблеме комичного в античности // Античность и современность. - М., 1972.—С.153 - 164.

Морева-Вулих Н.В. Римский классицизм: творчество Вергилия, лирика Горация. - Спб., 2000.

Соболевский С.И. Аристофан и его время. — М., 1959. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. — М., 1989.

Чистякова Н.А. Античная эпиграмма. — М., 1979.

Шкаруба Л.М. Вводная часть к курсу “Античная литература” (рукописний вариант). - Николаев: НГПИ, 1989.

Штаерман Е.М. Кризи античной культури. - М., 1975.

Шталь И.В. Гомеровский эпос. — М., 1975.

Шталь И.В. Художественний мир гомеровского эпоса. — М.,1983.

Шталь И.В. “Одиссея” — героическая поэма странствий. — М., 1978.

Ярхо В.Н. Аристофан. — М., 1954.

Ярхо В.Н. У истоков европейской комедии (О творчестве Менандра). —М., 1979.

Ярхо В.Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблеми древнегреческой трагедии. — М., 1978.

Ярхо В.Н. Античная драма. Технология мастерства. — М., 1990.

Ярхо В.Н., Полонская К.П. Античная лирика. — М., 1967.
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.