Відповіді на питання Державного екзамену з української літератури - 2024

«Кларнетизм» П. Тичини. Збірка «Сонячні кларнети»: основні мотиви й образи, поетика

Всі публікації щодо:
Тичина Павло

«Сонячні кларнети» 1918 — збірка Тичини. Винесений у заголовок книжки образ-символ духовного інструменту відбиває сутність індивідуального стилю молодого Тичини. У віршах збірки поєдналися дві музи — Музика і Поезія з братом Живописом. Кларнетизм — світоглядно-естетична концепція Павла Тичини, виражена за допомогою поетичних засобів: звукових (асонанс, алітерація, звуконаслідування, анафора й епіфора), зорових (епітет, метафора, індивідуально-авторські слова), формальних (розміщення строф і рядків у них) тощо.

До збірки Павло Тичина включив 44 твори, поєднані між собою змістом і стилем. «Сонячні кларнети» відзначаються організованістю і симетрією: вони мають увертюру — вірш «Не Зевс, не Пан...» і поділяються на три тематичні групи.

До першої належить лірика з пейзажними і любовними мотивами. Це музичні, граційні, живописні вірші: «Гаї шумлять», «А я у гай ходила», «Хор лісових дзвіночків», «Подивилась ясно», «О люба Інно...», «Арфами, арфами...», «Ви знаєте, як липа шелестить» та інші. Цю групу віршів можна назвати «світлою нотою збірки».

Друга група — це вірші про народне горе, принесене Першою світовою війною: «Хтось гладив ниви...», «Іще пташки...». У них відчувається справжній трагізм; поет майстерно передає найтонші настрої і почуття.

Третя група тематично поєднується з другою: Україна і революція («Одчиняйте двері...», «По блакитному степу», «Скорбна мати» та інші). Поет з позицій власного розуміння добра і зла, справедливості і народної моралі осмислює, що несе революція рідному народові. Ці дві групи можемо назвати «скорботними нотами» збірки.

Синтетичне мислення зумовлювало одночасну «мальовничу музичність» і «музичну мальовничість» його лірики. Так, органічний символізм переплітався з елементами авангардизму, імпресіонізму, імажинізму, неоромантизму, неореалізму та необароко.

У поетичному сплаві «Сонячних кларнетів» поєднані розповідь, музика, спів, живопис. Кожна картина — жива, радісна, інтонаційно багата.. Ліричний герой збірки — юнак, романтик, закоханий в красу світу,уособлення самої молодості. Найголовнішою ознакою поезій збірки є тонке спостереження навколишнього світу, замилування його гармонією. А ще — несподіваність першовідкриття.