Література як мистецтво слова - Деякі принципи літературного аналізу художньої мови - М. Коцюбинська 1965


Розділ V. Жанрова функціональність слова

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Серед функціональних зв’язків слова — ідейно-образних, характеристичних, стильових, — що становлять кровоносну систему художнього твору, зв’язки жанрові — життєво необхідні. Жанровість — це щось таке, чого не можна відокремити, вийняти з твору, жанровість обіймає всю цілісність його, є однією з умов його існування.

Слово належить до найвиразніших динамічних факторів жанру. Воно безвідмовно служить різноманітним жанровим потребам. І збагнути жанрову конечність слова — значить відкрити ще одну його мистецьку грань, ще одну закономірність його художнього життя.

Жанрова обумовленість мови не означає якихось абсолютних норм, що передбачали б відрубність, повну відмінність, скажімо, слова в ліричному вірші від слова в романі. Незалежно від родових і видових відмінностей тут багато спільного. Залишаються в силі зображальна і виражальна, об’єктивно-оповідна і емоційно-оціночна функції слова. Але міняється їхнє співвідношення, характер їх єдності, шляхи творення словесного образу, лексичні межі і синтаксичний пульс мови. Жанрову нормативність слова ми розуміємо широко, не як заздалегідь обумовлену і визначену обмеженість можливостей слова родовими і видовими рамками, а, навпаки, як необмежену здатність служити специфічному жанровому задуму.