Література як мистецтво слова - Деякі принципи літературного аналізу художньої мови - М. Коцюбинська 1965


Розділ VI. Від слова до стилю

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

«За стилем автора я завжди бачив живу людину. Доки я не побачу її крізь рядки її праць, доти я не можу приступити до втілення. І лише після того, як вона ставала зримою для мене, її бачив і мій слухач» 1 — так пояснював причини сили і величезної емоційної виразності свого мистецтва видатний радянський актор,- майстер художнього слова Володимир Яхонтов, у виконанні якого оживали твори Пушкіна і Гоголя, Блока і Маяковського, Маркса і Леніна.

В цьому визнанні — один з найголовніших принципів справжнього мистецтва, що твориться людьми і для людей. І чинний він, цей принцип, не лише для актора. Бачити за словом особу автора, творця і людину, в усій своєрідності його художнього темпераменту, в усій неповторності його індивідуальності, обумовленої соціальним і літературним середовищем, в усій складності світогляду — таке уміння, таке мистецтво необхідне і для дослідника художнього слова.

Слово включається в контекст особи автора. Ми ніби присутні при тому, як думає поет, відчуваємо глибини його почуттів, зміни настроїв, його творче зростання і кровний зв’язок із оточенням.

За словом постає людина. За словом постає образ автора, можна сказати, користуючись літературознавчою термінологією, типовий характер автора. «У віршах кожного поета, — писав Блок, — 9/10, можливо, належить не йому, а середовищу, епосі, вітрові, але 1/10 — все таки від особи»2. Образ автора — у переплетінні і взаємо- обумовленості індивідуальних і загальних факторів його формування: особистої долі, душевного темпераменту, індивідуальних смаків і суспільно-історичного середовища, літературного оточення, ідейної боротьби. І ми співвідносимо слово поета з цим «типовим характером» — так іде їх взаємопізнання і взаємопоглиблення.

1 В. Яхонтов, Театр одного актера, «Искусство», М., 1958, стор. 130.

2 Александр Блок, Собрание сочинений, т. 10. Изд-во писателей в Ленинграде, 1935, стор. 335.