Література як мистецтво слова - Деякі принципи літературного аналізу художньої мови - М. Коцюбинська 1965


Розділ ІІI. Слово як комплекc

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Колись Маяковський у суперечці на тему: «Яке означення є епітетом» зауважив: «А для мене все — епітет». Для справжнього художника «все — епітет», кожне слово несе в собі художній заряд. Недарма Пушкін, захищаючи своє право на вживання дієслівних рим, проголошував:

все готов сберечь я,

Хоть весь словарь; что слог, то и солдат,

Все годны в строй...

«Домик в Коломне»

Так, кожне слово, кожна словесна форма завжди «в бойовій готовності», завжди готові, спрямовані вмілою рукою художника, кинутися в поетичний «бій».

Слово в кожному конкретному випадку обертається певною своєю стороною, певним чином мобілізує і розкриває художні потенції своєї внутрішньої форми. Воно обов’язково і передусім включається в контекст своєю семантикою, образними асоціаціями. Поряд і в єдності із семантикою, використовуються і його звукописно-зображальні можливості: ритм, евфонія, інтонаційні відтінки і т. д.1 Але найчастіше слово в поезії взаємоактивізує свої якості. Воно широко розчиняє всі свої двері і вікна, дихаючи повітрям поезії. «Внутрішня форма виявляється то із звукового, то з образного, то із смислового боку, але це торкається всього ладу слова...» 2.

Природа художньої мови обумовлює специфіку літератури як способу пізнання, як особливого виду відображення дійсності. Слово — носій думки і в цій своїй якості виявляє в прямій і безпосередній формі діяльність розуму людини. Слово здатне виражати наші почуття, йому властива емоційність. Слово звучить, і певний лад мови може надавати поетичному твору своєрідної наспівності, «музичності». Слово означає предмети матеріального світу, їхні властивості, на чому базується здатність літератури, подібно до живопису, викликати в нас уявлення. Завдяки своїм полісемантичним ознакам слово може бути тропом і в цій якості стати засобом художньої зображальності.

Коли замислюєшся над причиною художнього «ефекту» слова, то цієї причини, очевидно, не слід шукати в якійсь одній грані словесної виразності. Поетичне враження створюється взаємодією всіх компонентів. Часто, аналізуючи «художні засоби», їх розглядають відокремлено, ізольовано. Насправді ж епітет часто-густо має метафоричне значення, порівняння виступає в ролі епітета, метафоричні і метонімічні асоціації сплітаються, синекдоха виростає до рівня гіперболи тощо. Лише взаємодія тропів, їх система дає відчуття повноти художнього враження. Це походить від того, що слово діє в комплексі, в єдності свого звучання і значення, своєї лексичної визначеності і синтаксичної форми.

Зіставлення різних шарів лексики додає їм нової художньої виразності. Лексичний контраст зливається з метафоричною асоціацією. Синтаксична відокремленість або паралелізм підкреслюють порівняльність. Звуковий повтор підсилює смисл слова. В звуковому або синтаксичному повторі зростає словесний образ. Інтонація зміцнює пряме значення слова, або, навпаки, контрастує з ним. Подібних способів, шляхів взаємодії безліч. їх не можна заздалегідь визначити. Найважливіше — це тенденція брати слово в комплексі, в діалектичній єдності всіх його елементів.

Абсолютизація якоїсь однієї якості слова на практиці обов’язково веде до однобічного, обмеженого, навіть викривленого розуміння художньої творчості. Так, абсолютизуючи здатність слова до метафоризації, ми шукатимемо в поезії лише примхливого мережива метафоричних асоціацій, забуваючи про художню силу твердого прямого значення. Досліджуючи характер звукопису в поезії, ми повинні «чути» не лише це звучання, а брати слово в усій його смисловій визначеності. Значення, звучання, конструкція допомагають одне одному, взаємозбагачуються, взаємовідточуються. Лише беручи слово в такому єдиному комплексі, можна зрозуміти його справжнє місце в художніх лавах.

1 Цікаві міркування з цього приводу див. у книзі Машбиц - Веров, О поэтике Маяковского, Куйбышев, 1956, стор. 16—18.

2 А. В. Чичерин, Скрытые силы слова, «Вопросы литературы», 1963, № 1, стор. 80.