Література як мистецтво слова - Деякі принципи літературного аналізу художньої мови - М. Коцюбинська 1965Розділ І. Замість вступу

Словесне буття художнього задуму

Об’єднання чи роз’єднання

Аспекти, принципи, спрямування

Розділ ІІ. Слово в художньому контексті

Контекстуальність слова

Влада контексту і активність слова

В художньому слові немає дрібниць

Розділ ІІI. Слово як комплекc

Звучання і значення

Художнє призначення синтаксичних форм

Розділ ІV. Слово образне і „необразне“

Єдність процесів художнього мислення

Просте „називання“ і образна узагальненість

Розділ V. Жанрова функціональність слова

Слово і жанрова специфіка

Інтеграція жанрів і слово

Розділ VI. Від слова до стилю

Контекст художньої індивідуальності

Стилістична еволюція методу

Єдність методу і стилістичне багатство