УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ
У чому сутність градації?

Градація — це послідовне розташування слів із зростаючим або спадаючим значенням з метою посилення емоційності твору. Вона дає змогу художньо відтворити події, вчинки, переживання в розвитку. Розрізнити висхідну чи спадну градацію допомагає відповідна інтонація. «...Стали на громаду гримати, далі страхати, потім батькувати, а там — підскакувати та репетувати на все горло,— аж піна з рота летіла...» — цією висхідною градацією Панас Мирний та І. Білик передають наростання люті «власть імущих» до непокірних селян у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Спадна градація, як правило, характерна для мотивів зажури, туги, суму:

Все пройшло, проминуло давно.

Наче тінь, наче сон, наче мить,—

Та чомусь не забулось воно

І від спогадів серце болить...

Д. Фальківський

Головна функція градації — викликати увагу до зображеного, надати йому яскравості й рельєфності.