Українська література запитання і відповіді

Як клаузула співвідноситься з римою?

Рима — це співзвучність у закінченні віршових рядків. Клаузула — це закінчення віршового рядка, і римоване, і неримоване, включаючи останній склад. Як і клаузули, рими бувають чоловічі, жіночі, дактилічні й гіпердактилічні. Білі вірші не мають рим, але клаузули в них упорядковані: або весь вірш побудований на однотипних клаузулах, або вони чергуються в певному порядку. Наприклад:

Я честь віддам титану Прометею,

що не творив своїх людей рабами,

що просвітив не словом, а вогнем,

боровся не в покорі, а завзято...

Це уривок з драматичної поеми Лесі Українки „В катакомбах”, написаної білим п'ятистопним ямбом з поєднанням чоловічих і жіночих клаузул.

Клаузула буває у кожному рядку, а рима об'єднує не менше двох рядків.