Історія української літератури: епоха Бароко (XVII-XVIII ст.) - Ігор Ісіченко 2011Список скорочень

Вступ

Стиль бароко й епоха бароко

Виклик нескінченности

Етимологія назви

Естетика

Хронологічні межі епохи

Сучасна періодизація епохи

Раннє Бароко

Зріле Бароко

Пізнє Бароко

Історія вивчення епохи бароко

Методологічні засади

Бароко - альтернатива Ренесансу

Якоб Буркгардт (1818-1897)

Корнеліус Ґурліт (1851-1938)

Генріх Вельфлин (1864-1945)

Бароко - мистецтво Контрреформації

Вернер Вайсбах (1873-1953)

Бенедетто Кроче (1866-1952)

Слов'янське бароко

І конґрес славістів

II конґрес славістів

Воєнні часи

IV конґрес славістів

Польща

Росія

Образ українського бароко в національному літературознавстві

Становлення позитивізму

Академічне літературознавство двадцятих років

Дмитро Чижевський

Освоєння теорії бароко

Подолання ідеологічних стереотипів

Суспільно-культурні виміри епохи бароко

Духовність контрреформації

Контрреформація

Містицизм

Єзуїти

Богослужбові чини

Тридентський собор (1545-1563)

Берестейська унія 1596 р.

Василіянський чин

Канонізаційні процеси XVII-XVIII ст.

Сарматизм

Сарматський міф

Козацький міф

Школа і літературне життя

Єзуїтські колегії

Братські школи

Києво-Могилянська академія

Поетика

Риторика

Шкільна драма

Нові колегії

Текст як відображення динаміки життя

Паломництво у просторі барокової культури

«Мандровані дяки» як соціокультурний феномен

Полемічна проза

Будівничі берестейської унії

О. Петро Скарга

Митрополит Іпатій Потій

Митрополит Йосиф Велямин Рутський

Мелетій Смотрицький

Полемічний діялог Лева Кревзи й Захарії Копистенського

О. Захарія Копистенський

Полеміка могилянської доби

О. Касіян Сакович

Митрополит Петро Могила

Чернігівське полемічне коло

Єпископ Лазар Баранович

О. Іоаникій Ґалятовський

Київське богослов'я в обороні своєї ідентичності

О. Інокентій Ґізель

О. Інокентій Монастирський

Свт. Димитрій Туптало

Митрополит Стефан Яворський

Культура живого слова

Раннє барокове проповідництво

Учительні Євангелія

О. Кирило Транквіліон Ставровецький

О. Леонтій Карпович

О. Антоній Радивиловський

Агіографічна проза

Житія святих

Богородичні оповідання

Історична проза

Густинський літопис

Львівський літопис

Острозький літопис

Літопис Самовидця

Літопис Самійла Величка

Літопис Григорія Граб'янки

Життєві мандри й паломницька проза

«Діяріуш» Афанасія Филиповича

Автобіографія о. Іллі Турчиновського

Василь Григорович-Барський

Прп. Паїсій Величковський

Григорій Сковорода - «мандрівний філософ»

Панегірична поезія

Олександр Митура

Іван Орновський

Пилип Орлик

Емблематична поезія

Емблема у просторі барокового дискурсу

Геральдичні вірші

Мелетій Смотрицький

Тарасій Земка

Іван Величковський

Творчість Климентія Зіновієва

Історичні події в поетичній інтерпретації

Вірші про Хмельниччину

Вірші з літопису Йоахима Єрлича

Вірші з літопису Григорія Граб'янки

Іван Мазепа

Феофан Прокопович

Антон Головатий

Метафізична поезія

О. Кирило Транквіліон Ставровецький

Лазар Баранович

Свт. Іоан Максимович

Семен Климовський

Олександр Падальський

О. Іван Пашковський

Василь Пашковський

О. Юліян Добриловський

О. Іван Некрашевич

Віршові послання до о. Івана Филиповича

Григорій Сковорода

Вірші поза збіркою

Церковні коляди

Бурлескно-травестійна поезія

Вірші-орації

Різдвяні та великодні вірші-травестії

Гумористичні віршовані оповідання

Соціяльна сатира

Шкільна драма

Декламація

Різдвяні вірші Памва Беринди

Діялоги

Містерії

Митрофан Довгалевський

Міракль

Лаврентій Горка

Мораліте

Архиєпископ Георгій Кониський

Інтермедії

Інтермедії до драми Якуба Ґаватовича

Інтермедії до драм Митрофана Довгалевського

Інтермедії до драми Георгія Кониського «Воскресіння мертвих»

Вертепна драма

Вертеп

Драматургічна техніка

Сюжет

Персонажі

Пісні

Хронологічні таблиці

Література