Ренесанс, раннє бароко - Українська література XVI-XVIII століть книга 1 - Валерій Шевчук 2005Писемність другої половини XVII-початку XVIII століть. Конспективний огляд

Розвинене бароко. Загальні статті

Державотворчі й національно-стабілізуючі еліти в українському суспільстві XVI-XVIII століть

Універсальна картина світу в творчості письменників українського бароко

Поетика бароко в українських літописах

Байка в літературі українського бароко

Анімалістично-алегорична поетика у творах XVI-XVIII століть

Образ Богдана Хмельницького в давній українській літературі

Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Самійло Зорка, його панегірик та діаріуш

Про «Герби і трени при гробі... Сильвестра Косова»

Лазар Баранович як поет

Теодосій Софонович. «Хроніка»

«Про Олексія, чоловіка Божого» - драма з 70-х років XVII століття

«Чигирин» Олександра Бучинського-Яскольда

Іоаникій Галятовський. Життя і творчість. «Скарбниця»

Про поеми невідомого автора другої половини XVII століття із віршованої хроніки

Климентій Зіновіїв і його книга буття українського народу

Іван Величковський та Києво-Чернігівська поетична школа другої половини XVII століття

Три вірші анонімного автора із збірника Кондрацького

Петро Попович-Гученський - предтеча Івана Котляревського

Літературна праця Дмитра Туптала

Стефан Яворський. Поезія

Григорій Вишневський. «Шлях, увінчаний лаврами...»

Пилип Орлик як письменник

Іван Орновський - панегірист кінця XVII - початку XVIII століть

Про Данила Братковського - поета й людину

Іларіон Ярошевицький: діалог між Купідоном та Йоасафом

Літопис Самовидця як речництво козацько-старшинської ідеології

Іван Максимович - поет вічних тем

Теофан Прокопович. Життя і творчість

Лаврентій Горка та його драма «Йосиф-патріарха»

Висновки

Пізнє бароко

Письменство XVIII- початку ХІХ століть. Конспективний огляд

Пізнє бароко. Загальні статті

Низове бароко і засоби його творення

Українські поетики та риторики як теоретична база літературного бароко

Українська барокова драма. Загальні зауваження

Явище прообразності в літературі українського бароко

Українські родинні хроніки

Почаївський культурний осередок XVIII - початку XIX століть

Іван Мазепа - митець і літературний герой

Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Літопис Григорія Граб'янки

Малий діаріуш Миколи Ханенка

Про «Журнал», чи діаріуш, Пилипа Борзаківського та Павла Ладинського

Семен Климовський та його політично-публіцистичний поетичний трактат

Літопис Самійла Величка

Інокентій Нерунович. «Милість Божа»

Василь Григорович-Барський та його «Мандри по святих місцях»

Митрофан Довгалевський: драми та поетика

Йоасаф Горленко - творець моралістичної поеми

Літературна діяльність Михайла Козачинського

«Діалог Енея з Турнусом» із 1745 року

Про драму «Воскресіння мертвих» Георгія Кониського

Гнат Максимович. «Ода на перший день травня 1761 року»

Семен Дівович. «Розмова Великоросії з Малоросією»

Сатири інока Якова

Про Йосипа Обонкіона-Батю, українську вертепну драму та вертепне дійство

Григорій Сковорода як письменник і мислитель

Прообразність у баченні Г. Сковороди

Іван Некрашевич, його вірші та діалоги

Іриней Фальківський - звершувач поетичних традицій Київського атенею

Василь Капніст в українському контексті

«Історія Русів» як літературна пам'ятка

«Енеїда» Івана Котляревського в системі літератури українського бароко

Мудрець із гір Карпатських - Василь Довгович

Висновки, або Коли починалася Нова українська література і ще раз про стилістичні епохи