Всі публікації щодо:
Літературознавство

Теорія літератури - літературознавство і мовознавство

КОМЕДІЯ

Комедія (грец. κωμωδία, від κωμοζ — весела процесія і ωδη — пісня) — це драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири розвінчуються негативні суспільні й побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності чи людині. Комедія як жанр зародилася у Стародавній Греції. Вона постала із сороміцьких пісень. Давньогрецька комедія набуває рис політичної сатири. Так, твори найвидатнішого античного комедіографа Арістофана („Мир”, „Вершники”, „Лісістра-та”) пов'язані з актуальними проблемами суспільного життя, філософії, мистецтва. Перипетії приватного життя — в центрі уваги грецької, новоаттичної комедії (Менандр) та комедії римської (Теренцій, Плавт).

„Комедія, — писав Арістотель, — є відтворенням гірших людей, однак не в значенні повної порочності, але оскільки смішне є частиною потворного: смішне — не певна помилка і потворність, що нікому не завдає страждань і ні для кого не є згубним”.

Пафос комічності виникає тоді, коли автор свідомо занижує своїх персонажів від певного середнього рівня, що існує в житті. Не маючи належних позитивних якостей, герої комедійних творів, однак, претендують на певну значущість у родині, середовищі друзів, суспільстві. їм притаманне ілюзорне бачення дійсності. Вони завжди прагнуть розв'язати свої проблеми способами, які не підходять у даному випадку, оскільки вступають у протиріччя з об'єктивними законами суспільного розвитку.

У XVI—XVII століттях комедія домінувала в іспанській літературі. Авторові „Дон Кіхота” Сервантесу належить шахрайська комедія „Педро де Урдемалас”. Велику популярність мали комедії Лопе де Веґи та Кальдерона. Вершиною комедійних здобутків епохи Відродження стали твори англійського драматурга В. Шекспіра. Уже ранні його комедії („Комедія помилок”, „Приборкання непокірної”) будуються як любовні історії романтичного характеру з пригодами, переодяганням, непорозумшнями, сміїііною плутаниною. Ці риси посилюються в наступних його творах („Сон літньої ночі”, „Багато галасу з нічого”, „Дванадцята ніч”, „Кінець — справі вінець” тощо). Найвищого розквіту в добу класицизму комедія досягла у творчості Мольєра („Тартюф”, „Дон Жуан”, „Мізантроп”). Пафос його п'єс спрямований на розвінчання цинізму, лицемірства, егоїзму, духовної деградації суспільства і окремої особистості, що приховується за зовні цілком пристойною респектабельністю й набожністю. В епоху Просвітництва слави неперевершеного комедіографа зазнав П. Бомарше („Севільський цирюльник”, „Шалений день, або Одруження Фігаро”, „Злочинна мати”). Блискучі комедії створює італієць К. Гольдоні („Шинкарка”, „Слуга двох панів”).

Традиційно розрізнюють комедію ситуацій і комедію характерів. Джерелом комічного в першій виступають несподівані сюжетні ситуації, збіги обставин („Комедія помилок” В. Шекспіра, „Благочестива Марта” Т. де Молі-ни, „Сватання на Гончарівці” Г. Квітки-Основ'яненка). Провідною ознакою другої є насамперед гіпертрофія рис героя, розкриття психології характеру („Тартюф” Мольєра, „Ревізор” М. Гоголя, „Мина Мазайло” М. Куліша). Втім, справжні шедеври комедійного поєднують у собі риси й комедії ситуацій і комедії характерів. Особливо ця тенденція помітна з середини XIX століття.

Наприкінці XIX століття виникає так звана „комедія ідей”, основоположниками якої були О. Уайльд і Б. Шоу. В той же час з'являється „комедія настроїв” А. Чехова. Уайльд, Шоу, Чехов зосереджують свою увагу не на зовнішній інтризі та подійності, а на внутрішній дії, на боротьбі ідей, мотивів, настроїв. У XX столітті з'являються сатиричні твори комедійного жанру (п'єси В. Маяков-ського, Остапа Вишні), комічні казки-алегорії (Є. Шварц), викривальні комедії (Б. Нушич, Б. Брехт), ексцентричні комедії-буфонади (Д. Хармс, Ж. Жіроду).

Витоки української комедії криються в інтермедійній частині шкільної драми та вертепу XVII—XVIII століть. Як і в кращих зразках європейської комедії, в центрі уваги національних авторів першої половини XIX століття — І. Котляревського („Москаль-чарівник”), Г. Квітки-Основ'я-ненка („Сватання на Гончарівці”), П. Котлярова („Быт Малороссии”, „Любка”) — опиняється родинне життя героїв, їхні побутові взаємини. Автори велику увагу приділяють звичаям і віруванням українського народу, національним обрядам і традиціям.

Потворні явища дійсності, розвінчання неуцтва, тупості, здирства та крутійства, моральної деградації дворянства знайшли втілення в комічних творах Г. Квітки-Ос-нов'яненка, написаних російською мовою („Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе”, „Дворянские выборы”, „Шельменко-денщик”, „Шельменко — волостной писарь”).

У другій половині XIX століття з'явилися комедії, що розкривали життя й побут українського народу в нових суспільно-історичних умовах („За двома зайцями” М. Ста-рицького, „Мартин Боруля”, „Сто тисяч”, „Хазяїн” І. Кар-пенка-Карого, „Чмир”, „Мамаша” Μ. Кропивницького, „Майстер Черняк” І. Франка).

Традиції української комедійної класики були продовжені в літературі XX століття. Однією з перших комедій цього часу стала п'єса „Рожеве павутиння” Я. Мамонтова.

Вершини свого розвитку в ідейно-художньому плані комедія досягла у творчості М. Куліша („Отак загинув Гуска”, „Хулій Хурина”, „Мина Мазайло”). Сатирично-комедійний конфлікт п'єси М. Куліша „Мина Мазайло” побудований на висміюванні міщанина-обивателя, його філістерської обмеженості, національного нігілізму. Заперечуючи все українське, він прагне будь-що пристосовуватися до нових обставин дійсності. В літературі останніх десятиліть комедія представлена у творчості О. Коломійця („Фараони”), О. Підсухи („Ясонівські молодиці”), Я. Стельмаха („Вікентій Прерозумний”), В. Минка („Жених із Аргентини”).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.