Словник літературознавчих термінів

Абревіатура

Абревіатура (італ. abbreviatura від лат. abbrevio — скорочую) — скорочення слова чи словосполучення, вживане в усному та писемному мовленні (мо'— замість може, і т.п. — і таке подібне тощо). Абревіатура вказує і на слово, складене з перших літер чи словосполучень, що витворюють певну назву: ВАПЛІТЕ — Вільна академія пролетарської літератури, Аспис — Асоціація письменників, Аспанфут — Асоціація панфутуристів, ВУСПП — Всеукраїнська спілка пролетарських письменників, ІНТЕБ-

МОВСЕГІЇ — Інтелектуальний блок молодої всеукраїнської генерації, СПУ — Спілка письменників України та ін.