Словник літературознавчих термінів

Досвід

Досвід — сукупність знань, навичок, здобутих людиною у житті і засвоєних, випробуваних на практиці. В літературознавстві Д.. конкретизується як художньо-естетичний Д. письменника, читача, дослідника літератури і відрізняється від їхнього життєвого Д. У структурі художньо-естетичного Д. взаємодіють знання історії мистецтва, навички художньої діяльності, розвинутий естетичний смак, враження від сприйнятих художніх творів, емоційна пам'ять, знання мови мистецтва, володіння зображально-виражальними засобами, арсеналом аналітичних процедур. У творчому процесі письменника, в освоєнні його твору читачами і літературознавцями актуалізуються різні елементи життєвого і художньо-естетичного Д., з яких у письменника виникає твір, у читача — його естетичне сприйняття, в літературознавця на основі сприйняття та інтерпретації твору — власний продукт духовної активності (рецензія, стаття, есе, трактат і т.п.). Подібність структур Д. письменника і реципієнта (читача, критика, інтерпретатора) є передумовою естетичної комунікації, адекватного освоєння твору та його коректної оцінки.