Словник літературознавчих термінів

Алкеєва строфа

Алкеєва строфа — одна з античних строф, власне чотирирядкова строфа, що складається з різнометричних (логаедичних) стоп; серед них розрізняється “алкеїв одинадцятискладник“, що містить ямбічні рядки з анапестом у четвертій стопі, “алкеїв дев'ятискладник“ ямбічного вигляду та “алкеїв десятискладник“, в якому наявні два дактилі та два хореї

(—∪∪—∪∪—∪ — —). А.с. запроваджена еллінським поетом

Алкеєм (VII-VI ст. до н.е.), набула викінченого, строгішого вигляду у доробку римського поета Горація (65-8 pp. до н.е.), тому пойменована ще і “гораціанською строфою“. А.с. досить рідкісне явище в українській поезії, хоч подеколи трапляється, зазнаючи впливу силабо-тонічної версифікації. Наприклад:

Поки душею я не втонув іще

В нірвану й тіло ще не розпалося, Я можу ще тебе, Вкраїно,

Серцем кохати й тобі служити (В.Самійленко).