Словник літературознавчих термінів

Антиметабола

Антиметабола (грецьк. antimetabole — вживання слів у зворотному напрямку) — різновид антитези, двочленна стилістична фігура, в якій повторюються ті ж слова, але зі зміною їхніх синтаксичних функцій та змісту, як, наприклад, в афористичній формулі Є.Маланюка: “Як в нації вождів нема, / Тоді вожді її поети“.