Словник літературознавчих термінів

Енклітика

Енклітика (грецьк. enklitike — схилена назад) — випадок у

версифікаційній практиці, коли два слова, що стоять поряд., сприймаються як одна акцентуаційна одиниця:

Не лишилось білого ніде

в цім предивнім світі (царстві тіні).

Добрий день!

Зелений сніг іде.

Добрий день!

Червоний сніг і синій! (Ірина Жиленко).

Тут ненаголошені слова притягуються до попередніх наголошених (добрий день, сніг іде), що зумовлюється як нормативами українського мовлення, так і втратою словом свого наголосу в слабкій синтаксичній позиції віршового рядка (царстві тіні).