Словник літературознавчих термінів

Апостол

“Апостол“ — одна з перших в Україні друкована книга, створена у Львові 1573-74 друкарем Іваном Федоровим. Містить діяння і послання апостолів. Книги, що скорочено називаються “апостолами“, належать до богослужебних і є пам'ятками ранньохристиянської писемності. Львівський “А.“ в основному повторює текст московського “А.“ (1564) Івана Федорова, але його правопис наближений до вживаного в Україні. В ансамблі Львівського “А.“ вміщено пояснювальні статті на початку книги, а в кінці — публіцистично-автобіографічний твір І.Федорова “Повість како начася і како совершися друкарня сія“ з образом друкаря-просвітителя, “сівача зерен духовних“.