Словник літературознавчих термінів

Курсив

Курсив (лат. cursiva (littera) — скоропис) — скорописний почерк латинського і грецького письма; друкарський похилий шрифт для виділення слів у тексті, нагадує рукописний почерк.