Словник літературознавчих термінів

Апологія

Апологія (грецьк. apologia — захист, виправдання) — беззастережний захист певних положень, теорії чи особи. Так, під час дискусії з М.Драгомановим на сторінках “Правди“ Б.Грінченко був апологетом самобутнього розвитку українства. М.Хвильовий у статті “Апологети писаризму“ виступав проти прихильників “червоної просвіти“ та тотального узалежнення української культури і літератури від російської.