Словник літературознавчих термінів

Колізія

Колізія (лат. collisio — зіткнення) — гостра суперечність, зіткнення протилежних сил, інтересів, переконань, мотивів, джерело конфлікту та форма його реалізації у літературному творі. Термін запроваджений в естетику Г.-В.-Ф.Гегелем, має ширше значення, ніж “конфлікт“, характеризується масштабністю, глобальністю зображуваних протиріч.