Словник літературознавчих термінів

Кларизм

Кларизм (лат. clarus — світлий, ясний) — модерністська течія в російській літературі (передовсім у поезії) 1907-13, представлена М.Кузміним, С.Городецьким, О.Саксаганським та ін. К. виник у середовищі символізму, був своєрідною ланкою між символізмом та акмеїзмом, тяжів до “земної дійсності“ та радості земних переживань, чуттєвого кохання, ясності життя.