Словник літературознавчих термінів

Аксіологія

Аксіологія (грецьк. ахіа — цінність і logos — вчення) — в літературознавстві і мистецтвознавстві — вчення про художні цінності. На основі розуміння природи художніх цінностей літературознавці розробляють теорію літературної критики, сприймання та інтерпретації творів літератури, їх функціонування серед різних читацьких кіл.