Словник літературознавчих термінів

Кумуляція

Кумуляція — (лат. cumulatio — нагромадження, збирання) — стилістичний прийом, явлений багаторазовим повторенням певних елементів твору. К. поширена у фольклорі, де повторюються словесні формули — рефрени (пісні, казки тощо), а також у художній літературі (анафора, епіфора, симплока, кільце і т.п.).