Словник літературознавчих термінів

Киевлянин

“Киевлянин“ — літературно-науковий альманах, виданий М.Максимовичем трьома випусками (1840, 1841, 1850. Перші два вийшли в Києві, останній — у Москві). До перших двох книг входили наукові статті М.Максимовича, присвячені стародавньому Києву, ряду давніх міст, їх історичним, культурним, писемним пам'яткам; статті В.Домбровського з історії Волині, а також вірші В.Жуковського, В.Бенедиктова та ін. Українські автори були представлені віршем Є.Гребінки “Девица за фортепьяно“, оповіданнями П.Куліша “О том, от чего в местечке Воронеже высох Пешевцев став“, “О том, что случилось с козаком Бордичом на Зеленой неделе“ і повістю “Огненный змей“ та оповіданням Г.Квітки-Основ'яненка “Добрий пан“. Центральне місце в другій книжці посідали літературно-критична стаття видавця “О стихотворениях червонорусских“, в якій були підтримані зусилля “Руської трійці“ (М.Шашкевича, І.Вагилевича, Я.Головацького), спрямовані на формування української літератури на народній основі, його лінгвістична розвідка “О правописании малороссийского языка“. Випущена після тривалого інтервалу в часи цензурного лихоліття третя книга не включала жодного українського автора, крім самого видавця, якому серед ряду історичних нарисів належала й розвідка “Книжная старина южнорусская. Начало книгопечатания в Киеве“. Історичної проблематики стосувалися статті М.Погодіна, В.Соловйова, В.Домбровського, О.Дешка, М.Оболенського та І.Беляева. Художня частина альманаху складалася з віршів російських поетів.