Словник літературознавчих термінів

Анакруза

Анакруза (грецьк. andkrusis — відштовхування) — слабкі ненаголошені склади, що передують першому метричному наголосу. У силабо-тонічному віршуванні при хореях та дактилях А. буває нульова, при ямбах та амфібрахіях — односкладова, при анапесті — двоскладова. Внутрішня структура споріднених силабо-тонічних розмірів однакова, лише варіюється завдяки А., підкреслюючи її ритмотворче вивчення. Постійна А., витворюючи “зайвий“ склад на початку окремих віршів, здатна перетворити одну стопу на іншу, скажімо, амфібрахій на анапест:

А серце кипить, стугонить, стугонить:

Ні плачем, ні мечем, ні мольбою [...] (І.Багряний).

∪— ∪/ ∪— ∪/ ∪— ∪/ ∪—

∪ ∪—/ ∪ ∪—/ ∪ ∪—/ ∪