Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Словник літературознавчих термінів

Ізоколон (від грецьк. isos — рівний та kolon — частина речення, складник періоду) — стилістична фігура, кількаразове повторення на невеликому відтинку віршової площі одних і тих самих слів чи словосполучень (колонів) задля витворення синтаксичного паралелізму з анафоричними та епіфоричними компонентами, задля інтонаційної та смислової увиразненості поетичного мовлення:

На горі гора,

а на тій горі

піч горить.

Піч горить —

хліб пече.

"На тобі, пече,

мою печаль,

хай хліб пече,

а не серце молоде" (В. Голобородько).

В І. спостерігаються ознаки ізосинтаксизму.