Словник літературознавчих термінів

Антианакруза

Антианакруза (грецьк. anti — префіксі що означає протилежність, протидію та andkrusis — відштовхування) — нестача одного складу на початку вірша. Приміром, у “Вірші про Близька“ С.Гординського, написаному чотиристопним анапестом:

Не в очі, а в голову ззаду відстукали кулі,

В коридорах вже крок конвоїрів замовк...