Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Словник літературознавчих термінів

Синереза (грецьк. syndiresis — з'єднання, стиснення) — в античному віршуванні — злиття двох коротких складів у довгий. У сучасному — опускання однієї з голосних відповідно до вимог ритму та метроструктури: "Вдарив революцьонер — / Захитався світ!" (П.Тичина).