Словник літературознавчих термінів

Критика

“Критика“ — спеціальний літературно-критичний журнал. Почав виходити з лютого 1928 в Харкові як “журнал-місячник марксистської критики та бібліографії“. До складу редакції входили: М.Скрипник, А.Хвиля, В.Десняк (псевдонім В.Василенка), В.Коряк, Ф.Таран, І.Кулик, Т.Степовий, Я.Савченко. Головним редактором спочатку був В.Десняк. Протягом 1932-34 журнал мав назву “За марксо-ленінську критику“. З 8-го номера 1933 головним редактором був С. Щупак при повній зміні редакції. З переводом столиці України до Києва сюди перебралася редакція журналу, який з 1935 виходив як орган СРПУ під назвою “Літературна критика“ (головний редактор — С.Щупак, заступник — А. Головко). В 10-му номері часопису за той же рік прізвище С Щупака закреслене, видання підписав А.Головко. Далі часопис існував як “щомісячний журнал літературної критики, теорії і історії літератури“ за редакцією І.Стебуна. Посилення репресій проти українських письменників не обминуло і таких ортодоксальних критиків, як Б.Коваленко і С.Щупак. Журнал припинив своє існування після прийняття постанови ЦК ВКП(б) 1940 “Про літературну критику і бібліографію“, яка “зобов'язувала“ Спілку письменників розширити відділи критики в літературно-мистецьких журналах, закривши самостійні літературно-критичні часописи. Останній поєднаний номер за 1940 (11-12) вийшов у січні 1941.