Словник літературознавчих термінів

Крата

Крата (києво-руськ. — раз) — міра квантитативної системи версифікації, запропонована О.Квятковським з метою усунення традиційного поділу віршів на стопи, що, на його думку, відповідало б традиції саме російської версифікації. Він розрізняє малу крату (від тридольника до шестидольника) та велику (тактометричний період). Однією з підстав запровадження К. О.Квятковський вважає наявність пірихіїв у віршах, написаних ямбічними чи хореїчними розмірами.