Екскурс

Словник літературознавчих термінів

Екскурс

Екскурс (лат. excursus — відхилення, відступ) — у літературному творі — відхилення від основної сюжетної лінії, теми задля висвітлення додаткових, побічних питань. Визначається часовий Е. (заглиблення у минуле чи майбутнє) та просторовий Е. (перенесення в інший краєвид, країну тощо); здійснюється за допомогою введення у художній текст додаткових епізодів, вставних новел, нових персонажів, авторських ретроспекцій і т. п. В українській літературі . твори з Е. — не рідкість (новели М.Яцківа, “День отця Сойки“ С.Тудора, “Диво“ П.Загребельного та ін.).