Словник літературознавчих термінів

Аритмія

Аритмія (грецьк. а — не і rhythmos — розмірність, узгодженість) — порушення віршового ритму; вірш, написаний одним розміром, але в ньому трапляються стопи і рядки іншого розміру (див.: Амфімакр, Анакруза, Антианакруза, Гіперкаталектичний рядок, Каталектика і т.п.).