Словник літературознавчих термінів літера А


[А] [Б] [В] [Г] [Д] [E] [Є] [Ж] [З] [I] [K] [Л] [M] [H] [O] [П] [P][C][T][У][Ф][X][Ц][Ч][Ш][Щ][Ю][Я][Всі]

Абетковий вірш

Абзац

Аболіціоністська література

Абревіатура

Абстрагування

Абстракціонізм

Абсурд

"Авангард" — літературно-мистецька група

"Авангард" — альманах пролетарських митців об'єднання "Нова генерація"

Авангардизм

Авантюрний роман

"Авеста" — зібрання священних книг

"Авжеж!" — літературно-мистецький журнал

Автаркія

Автентичний

Автобіографія

Автограф

Автор

Автокритика

Автологія

Автонім

Авторецензія

Авторизація

Авторське мовлення

Авторське право

Авторський аркуш

Авторський коментар

Агіографія

Агітаційна версифікація

Агон

Адамізм

Адаптація тексту

"Адельфотес" — граматика грецької мови

Адонічний вірш

Адресант

Адресат

Аед

"Азбуковник" — енциклопедія української літератури

Азбуковники

Айрен

Академізм

"Академический кружок" — студентське товариство

"Академічна громада" — українське студентське товариство

"Академічне братство" — українське студентське товариство

Академічне літературознавство

Акаталектика

Акафіст

Акварель

Акин

"Акорди. Антологія української лірики від смерті Шевченка"

Акмеїзм

Акровірш

Акромонограма

Аксіологія

Аксіома

Акт

Актуалізація

Актуальність художнього твору

"Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею"

"Акты Южном и Западной России"

Акцент

Акцент ритмічний

Акцентний вірш

Акцентуація

Аланакара

Алегорія

Алітераційний вірш

Алітерація

Алкеєва строфа

Алкманова строфа

Алогізм

Алонім

Алофраза

Алюзія

Альба

Альбомна лірика

Альманах

"Альманах библиофила"

„Альманах "Учитель"”

Альтернанс

Альтернований ритм

Амбівалентність

Амебейна композиція

Ампліфікація

Амфіболія

Амфібрахій

Амфімакр

Анаграма

Анадиплосис

Анаколуф

Анакреотична поезія

Анакруза

Аналіз літературного твору

Аналогія

Анапест

Анафора

Анахронізм

Анациклічний вірш

Анекдот

Андронім

Анімалізм

Анімізм

Аннали

Анонім

Анотація

Ансамбль книги

Антакласис

Антианакруза

Антикварна книга

Антиклімакс

Антиметабола

Антипод

Антирадянська література

Антироман

Антиспаст

Антистрофа

Антитеза

Антиутопія, або Негативна утопія

Антифраз, або Антифразис

Антиципація

Античне віршування

„Антологія літератур Сходу”

„Антологія римської поезії”

"Антологія руська"

Антоніми

Антономазія

Антракт

Антропологізм

Антропологія культури

Антропоморфізм

Антропонім

Антропоніміка

"Анфологіон", або "Антологіон"

Апарат книги

Аперцепція

Аплікація

Апогей

"Апокаліпсис"

Апокопа

Апокрифи

Аполітизм

Аполог

Апологія

Апосіопеза

"Апостол"

Апострофа

Апофазія

Апофегма

Апофеоз

Арго

"Арго" — літературний збірник

Аргументація

"Арена"

"Аристократизм духу"

Аристофанів рядок

Аритмія

"Арка" — літературно-мистецький часопис

Арсенал художніх засобів

"Артистична краса"

"Артистичний вісник"

"Артистично-літературні новини"

Артурівські легенди

Аруз

Архаїзми

Архетип

Архілохів рядок

Архітвір

Архітектоніка

Асиндетон

Асклепіадів вірш

Асонанс

Аспанфут

Аспис

Астеїзм

Астронім

Астрофічний вірш

Атеїзм у літературі

"Атеней"

Атонування

Атрибуція

Аттикізм

Аттична комедія

Аугментатив

Ауто, або Ауту

Афереза

Афоризм

Ашуг


[А] [Б] [В] [Г] [Д] [E] [Є] [Ж] [З] [I] [K] [Л] [M] [H] [O] [П] [P][C][T][У][Ф][X][Ц][Ч][Ш][Щ][Ю][Я][Всі]