Словник літературознавчих термінів літера П


[А] [Б] [В] [Г] [Д] [E] [Є] [Ж] [З] [I] [K] [Л] [M] [H] [O] [П] [P][C][T][У][Ф][X][Ц][Ч][Ш][Щ][Ю][Я][Всі]

Палеографія

Палея

Паліндром, або Перевертень

Паломницька література (Ходіння)

Памфлет

Панегірик

Панторима

Панчатантра

Папіруси

Парабола

Парадигма

Парадокс

Паралелізм

Парафраза, або Парафразис

Парнас

Пародія

Парокситонна клаузула

Парокситонна рима

Пароніми

Парцеляція

Пасквіль

Пастель

Пастораль

Патерик

Патристика

Патронім

Протилежне за значенням найменування людини за іменем матері — матронім

Пауза або Павза

Паузник або Павзник

Пафос

Пейзаж

Пентаметр

Пеон, або Пеан

Перевтілення

Передмова

"Перемишлянин" — календар-альманах

Перенесення, або Енжамбеман

Пересопницьке євангеліє

Переносне значення слова

Переспів

Перехресне римування

Перипетія

Перифраз, Перифраза

Персонаж

Персоніфікація

Першодрук

П'єса

Підтекст

Підрядник

Піїт, або Піїта

Пірихій

Післямова

Пісня

"Пісня над піснями" — зібрання різночасної пісенної лірики давніх євреїв

Плагіат

Плеоназм

"Плеяда" — французька поетична школа доби Відродження

"Плуг" — спілка селянських письменників

"Плуг" — селянський двотижневик

"Плуг" — літературний альманах

"Плужанин" — літературно-художній, критичний місячник

Повістка

Повість

Повстанська поезія та пісенність

Повтор, або Повторення

Поезія

Поема

Поетизація

Поетизм

Поетика

Поетична вільність, або Поетична ліцензія

Поетичне мовлення

"Поздравление русинов..." — літературно-художній альманах

Позитивний персонаж (Герой)

Поліметрія

Полісемія

Полісиндетон

Поліфонія

Популізм

Порівняння

Порівняльно-історичний метод

Портрет у літературі

Посвята, або Присвята

Послання

"Послання оріян хозарам", або "Рукопис Войнича"

Постмодернізм

"Поступ" — "вісник літератури й життя" релігійно-націоналістичного спрямування

Потворне

"Правда" — журнал

"Празька школа"

Празький лінгвістичний гурток

Прекрасне

Прерафаеліти

Преромантизм

Примітки

Принципи аналізу літературного твору

Притча

Прогрес (Поступ) у літературі

Проза

Прозаїзм

Прозопопея

Проклітика

Пролог

"Пролог" — збірник житій святих

Проповідь

Просодія

Протиставлення

Просторіччя

Протеса

Протограф

Пряма мова

Псалми

Псевдонім

Психологія творчості

Пуант

Публіцистична лірика

Пунктуація

Пуризм

П'ятивірш


[А] [Б] [В] [Г] [Д] [E] [Є] [Ж] [З] [I] [K] [Л] [M] [H] [O] [П] [P][C][T][У][Ф][X][Ц][Ч][Ш][Щ][Ю][Я][Всі]