Словник літературознавчих термінів

Арсенал художніх засобів

Арсенал художніх засобів — наявність зображально-виражальних засобів у літературному творі. Термін вживається критикою для характеристики багатства чи бідності, розмаїтості чи обмеженості зображально-виражальних засобів художньої літератури (портрет, пейзаж, інтер'єр, опис, розповідь, монологи, діалоги).