Словник літературознавчих термінів

Контраст

Контраст (фр. contraste — протилежність) — різко окреслена протилежність у чомусь: рисах характеру, властивостях предметів чи явищ. В основі має антитетичний принцип світосприйняття (див.: Антоніми). Цей прийом був здавна відомий народній свідомості, зафіксований, зокрема, у фольклорі (казка “Правда і Кривда“), у мистецтві та художній літературі, подеколи набуваючи концептуального оформлення, як у романтизмі, зорієнтованому на напружене протистояння бінарних опозицій (можливе — дійсне, ідеал — буденне існування тощо). Навіть для деяких письменників К. набував стилетвірної функції (М.Стельмах). Прикладом К. може бути лірика Олександра Олеся після трагедії національного відродження 1917-21:

Як сфінкс стоїть передо мною

Моя країна жалібна,

Як злука Бога з Сатаною,

Як келих крові і вина.