Словник літературознавчих термінів

Київ (Kyiw)

“Київ (Kyiw)“ — журнал, за визначенням редакції, “літератури, науки, мистецтва, критики і суспільного життя“, виходив у Філадельфії (США) протягом 1949-64 що два місяці. Видавав і редагував професор Пенсільванського університету (виходець з Івано-Франківщини) Богдан Романенчук. Часопис публікував твори українських письменників-емігрантів Докії Гуменної, Ф.Дудка, Галини Журби, О.Тарнавського, М.Островерхи та ін., знайомив читачів з українськими шістдесятниками (Ліною Костенко, І.Драчем, Є.Гуцалом, Світланою Йовенко та ін.). У розділі “Огляди й рецензії“ часто йшлося про літературне життя в колишній УРСР. З ґрунтовними літературно-критичними й теоретичними статтями виступав Б.Романенчук, часто підписуючись криптонімом Б.Р. Серед них особливо виділяється дослідження “Естетичні погляди Т.Шевченка“. “К.“ пропагував і розповсюджував видання НТШ, УВАЛ, “нью-йоркської групи“.