Словник літературознавчих термінів

Авторський коментар

Авторський коментар — тлумачення автором певних слів, фрагментів чи сюжетних ліній свого твору у вигляді приміток та пояснень. Наприклад, Юрій Клен коментував деякі поезії своєї збірки “Каравели“ (Прага, 1943), розкриваючи історію їх написання (“Кортес“, “Вікінги“, “Сковорода“), зіставляючи редакції (“Жанна д'Арк“) і т.п.