Словник літературознавчих термінів

Книжний вісник

“Книжний вісник“ — науково-інформаційний щоквартальник, видавався 1919 Всенародною бібліотекою України при УАН у Києві за редакцією Г.Житецького. З'явилося всього два числа. Крім урядових документів,чщо стосувалися проблем культури та книгодрукування, публікувалися огляди літературного життя, статті Д.Багалія, Г.Житецького, В.Науменка та ін.