Словник літературознавчих термінів

Епопея

Епопея (грецьк. еророііа, від epos — слово, розповідь та роіео — творити) — один із епічних жанрів, котрий домінував аж до появи роману. Е. бере свій початок у міфології та усній народній творчості. Е. в Стародавній Греції називали героїчний епос у вигляді великих циклів народних сказань, пісень і легенд, котрі оповідали про найбільш визначні історичні події, легендарних та історичних осіб, оцінюючи їх з погляду народного значення, виражаючи народні уявлення про зіткнення сил природи, племен і народів. На основі колективних народних Е. виникли Е. авторські — “Іліада“ та “Одіссея“ Гомера, “Енеїда“ Вергілія, “Витязь у тигровій шкурі“ Ш.Руставелі та ін. Для Е. гомерівської характерний паралелізм сюжетних площин: світ богів і світ героїв (котрі нерідко мали олімпійське походження), гомерівське порівняння (в якому другий його член розширюється до самостійного образу чи епізоду). Особливу роль у стародавній Е. відігравав розповідач — всезнаючий та об’єктивний. У середні віки появилися різновиди Е. як лицарської, так і народної (“Беовульф“, “Старша Едда“, “Пісня про Нібелунгів“). Відродження дало “Шаленого Роланда“ Л.Аріосто та “Визволений Єрусалим“ Т.Тассо, Просвітництво — “Генріаду“ Вольтера. З XVIII ст. Е. витіснив роман. Поступово Е. стали називати великі і складні епічні твори (романи, цикли романів). Вони з’явилися у другій половині XIX ст. Український роман-Е. представляють М. Стельмах (“На нашій землі“, “Великі перелоги“, “Кров людська — не водиця“, “Велика рідня“), У.Самчук (“Волинь“, “Ост“, “Темнота“, “Втеча від себе“) та ін. Е. називають обсягову поему (“Україна“ П. Куліша, “Попіл імперій“ Юрія Клена та ін.).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.